Codul de Etică al Asociaţiei Naţionale a Fotografilor de Presă (SUA) - NPPA

Codul de Etică al Asociaţiei Naţionale a Fotografilor de Presă (SUA) - NPPA


PREAMBUL
Asociaţia Naţională a Fotografilor de Presă este o organizatie profesională care promovează cele mai înalte standarde de jurnalism, care recunoaşte grija pentru nevoile fiecărui individ, atât pentru a fi informat complet asupra evenimentelor publice, cât şi pentru a fi recunoscut ca făcând parte din lumea în care trăim.

Fotojurnaliştii operează în calitate de mandatari ai publicului. Rolul nostru principal este acela de a raporta vizual evenimentele semnificative şi punctele de vedere diverse asupra lumii. Scopul nostru principal este de a descrie cu fidelitate şi în mod exhaustiv subiectul abordat. În calitate de fotojurnalişti, avem responabilitatea de a documenta societatea şi de a-i păstra istoria prin imagini.

Imaginile fotografice şi video pot dezvălui adevăruri absolute, pot expune relele şi pot neglija, inspira speranţă şi înţelegere şi pot conecta oamenii de pe tot globul prin intermediul limbajului înţelegerii vizuale. Fotografii, însă, pot provoca şi un rău foarte mare dacă intervin în mod grosolan sau dacă sunt manipulaţi.

Acest cod are drept scop promovarea fotojurnalismului de calitate, sub toate formele, şi întărirea încrederii publice în această profesie. De asemenea, rolul codului este de a funcţiona ca o ustensilă educaţională, atât pentru persoanele care practică fotojurnalismul, cât şi pentru cele care îl apreciază. 

COD ETIC
Fotojurnaliştii şi persoanele care administrează producţiile vizuale de ştiri răspund de susţinerea următoarelor standarde în cadrul activităţii zilnice a acestora:
  1.Păstrarea fidelităţii şi exhaustivităţii în reprezentarea subiectelor.
  2.Rezistenţa la manipulare prin oportunităţile fotografice înscenate.
  3.Asigurarea completitudinii şi a contextului de fotografiere sau de înregistrare a subiectelor. Evitarea includerii persoanelor sau indivizilor în stereotipuri. Recunoaşterea şi lucrul în vederea evitării prezentării opiniilor personale care ar putea influenţa lucrarea.
  4. Tratarea tuturor subiectelor cu respect şi demnitate. Acordarea unei consideraţii speciale subiectelor vulnerabile şi compasiunii pentru victimele crimelor sau tragediilor. Intervenirea în momentele personale de îndurerare doar atunci când publicul are o necesitate justificată sau dominantă de cunoaştere.
  5. În timpul fotografierii, aceştia nu trebuie ca în mod intenţionat să modifice, să caute să modifice sau să influenţeze evenimentele.
  6. Editarea trebuie să păstreze integritatea conţinutului şi a contextului imaginilor fotografice. Aceasta nu trebuie să manipuleze imaginile sau să adauge sau să modifice sunetul în niciun fel care ar putea induce în eroare spectatorii sau reprezenta greşit subiectele.
  7. Fotojurnaliştii nu trebuie să plătească informatori sau persoane sau să le recompenseze material în vederea obţinerii de informaţii sau de participări.
  8. Fotojurnaliştii nu trebuie să accepte cadouri, favoruri sau compensaţii de la persoanele care ar putea căuta să influenţeze acoperirea.
  9. Fotojurnaliştii nu trebuie să saboteze intenţionat eforturile altor jurnalişti.

În mod ideal, fotojurnaliştii ar trebui:
  1. Să se străduiască să se asigure de faptul că afacerile publice sunt desfăşurate în mod public. Să apere drepturile de acces ale tuturor jurnaliştilor.
  2. Să gândească proactiv, cu un apetit vorace pentru evenimentele actuale şi pentru mediile vizuale contemporare.
  3. Să se străduiască să obţină accesul total şi neîngrădit la subiecte, să recomande alternative la oportunităţile superficiale sau pripite, să caute diversitatea punctelor de vedere şi să lucreze pentru a se asigura prezentarea unor puncte de vedere nepopulare sau neobservate.
  4. Să evite implicarea în politică, în chestiunile civice şi de afaceri sau altă angajare care ar putea compromite sau care ar putea da impresia compromiterii propriei independenţe jurnalistice.
  5. Să se străduiască să nu prezinte subiectele cu un aer de plictiseală sau de umilinta.
  6. Să respecte integritatea momentului fotografic.

  7. Să se străduiască, prin exemplu şi influenţă, să păstreze spiritul şi standardele înalte exprimate în acest cod. Atunci când se confruntă cu situaţii în care nu este clar cursul de acţiune, să solicite consilierea din partea persoanelor care afişează cele mai înalte standarde de profesionalism. Fotojurnaliştii ar trebui să îşi studieze încontinuu meseria şi etica ce ar trebui să îi ghideze în practicarea acesteia.

*text preluat de pe www.fotojurnalism.ro via www.clubul-fotografilor.ro

Niciun comentariu: